ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ομάδες Εστίασης / Άλλα

Στις "Ομάδες Εστίασης/ άλλα" μπορείτε να βρείτε είτε ιδέες είτε ενδεικτικά παραδείγματα Έργων που υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν από Επιχειρησιακές Ομάδες άλλων Κρατών Μελών


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνδεικτικά παραδείγματα Επιχειρησιακών Ομάδων από άλλα Κράτη Μέλη
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό δελτίο "Νερό & Γεωργία: στρατηγικές σε επίπεδο αγρού"