ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οπτικοακουστικό Αρχείο

Στην παρουσίαση "Πως θα δημιουργήσω μία Επιχειρησιακή Ομάδα" μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προτεινόμενα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε σχετικά με το Καθεστώς 16.1- 20/01/2020 Πως θα δημιουργήσω μία Επιχειρησιακή Ομάδα