ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Άρθρα/Ενημερωτικά φυλλάδια

Στα Άρθρα/ Ενημερωτικά φυλλάδια θα βρείτε μεταφρασμένο έντυπο υλικό από τις εκδόσεις του EIP-AGRI Service Point καθώς και το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου ΕΣΚΚ


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (e-newsletter) Τεύχος 6 (3,1)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (e-newsletter) Τεύχος 5 (2,2)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (e- newsletter). Τεύχος 4 (2,1)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (e-newsletter). Τεύχος 3
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (e- newsletter ). Τεύχος 2
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (e-newsletter), Τεύχος 1
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό φυλλάδιο EIP-AGRI - Ευκαιρίες χρηματοδότησης απο την ΕΕ που σχετίζονται με την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό φυλλάδιο EIP-AGRI_OperationalGroups_Greek-Επιχειρησιακές Ομάδες. Μετατρέποντας την ιδέα σας σε καινοτομία
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓραφική απεικόνιση πληροφοριών Συστήνοντας μια ΕΟ EIP-AGRI_OperationalGroups_Greek-INFOGRAPHIC